T:0216 550 86 65

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci sokak,
No : 42/2 Altıyol/ Kadıköy/ İstanbul

Dövme Kapatma – Cover Up

Dövme ?le Yara ?zi Kapatma I Dövme Kapatma  I Ejderha Dövme Resimleri I  Fantastik Dövme Resimleri I Hayvan Dövme Resimleri I Kar???k Dövme Resimleri I K?z?lderili Dövme Resimleri I Melek – Peri K?z? Dövme Resimleri I Özgün Dövmeler I  Portre Dövme Resimleri I Tribal Dövme Resimleri I Yaz? Dövme Resimleri


Bu sayfadaki tüm çal??malar stüdyomuzdaki ekibimiz taraf?ndan yap?lm??t?r. Dövmelerin bir k?sm? düzeltme bir k?sm? da tamamen de?i?tirilmek suretiyle kapat?lm??t?r. Dövme kapatmak yeni dövme yapmaktan çok daha zor ve zahmetlidir, istedi?iniz herhangi bir model ile dövmenizi kapatabilmeniz her zaman mümkün de?il. Bazen denk dü?ebilse de eski dövmenin koyu ve renkli bölgelerinin yeni dövmede kapanabilmesi gerekir. Bu nedenle dövme kapatma için mutlaka dövmecinizle yüzyüze görü?melisiniz, ayr?ca dövmecinizin bu konu hakk?nda yetkin olmas? gerekiyor. Bu sayfada kimi foto?raflarda ikinci kez kapatma yap?lm?? dövmeler de var. Bu durumlarda genellikle 2-3 seans lazer öneriyoruz.